ثبت مشخصات حساب بانکی

/ثبت مشخصات حساب بانکی
ثبت مشخصات حساب بانکی۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۸:۴۵:۴۲ +۰۳:۳۰

ثبت مشخصات بانکی

  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 13 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 16 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 24 را وارد نمایید .
    لطفا شناسه بانکی ایران حساب خود را بدون IR و بدون فاصله وارد نمایید.(۲۴رقم)