آدرس: 

البرز کرج شهرک جهان نما خیابان سرو مجتمع دکتر حسابی بلوک ۲ واحد ۴

تلفن: ۷۸۶۲ ۳۲۳۱ ۰۲۶

همراه مدیر وب سایت: ۳۸۱۰ ۷۰۸ ۰۹۱۲

تماس با ما