اصطلاح “ارگانیک” به فرایند تولید مواد غذایی خاصی اشاره دارد. محصولات ارگانیک بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی همانند هورمون ها، آنتی بیوتیک ها و یا ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی تولید می شوند.
بدین ترتیب محصولی که دارای برچسب ارگانیک است باید فاقد هرگونه مکمل و افزودنی های غذایی مصنوعی باشد. این افزودنی ها شامل شیرین کننده های مصنوعی، نگهدارنده ها، رنگ های شیمیایی خوراکی، طعم دهنده ها و مونو سدیم گلوتامات (MSG) می باشند. برای تقویت محصولات گیاهی ارگانیک جهت رشد بهتر باید از کودهای طبیعی استفاده نمود. همچنین در تولید محصولات حیوانی ارگانیک نیز نباید از آنتی بیوتیک و هورمون برای پرورش دام استفاده نمود.

کشاورزی ارگانیک منجر به بهبود کیفیت خاک و حفظ آب های زیرزمینی می شود. همچنین آلودگی را کاهش داده و در کل نتایج بهتری برای محیط زیست پیرامون در بر دارد.

داشتن تغذیه مناسب یکی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در جهان محسوب می شود.

مسائلی همچون سلامت خاک زیر کشت و تاثیر آن بر سلامت عمومی موضوعاتی مهم، پیچیده و مرتبط به هم هستند و نمی توانند به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و حل شوند.
تغذیه اصولی یک فاکتور مهم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت هایی است که در جهت دستیابی به یک سیستم غذایی پایدار حرکت می کند. این امر کمک می کند تا روابط موجود در بخش کشاورزی، محیط زیست، غذا، تغذیه و سلامت بهینه سازی شده و اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.
این نوع تفکر سیستمی مشترک، برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و توافق جهانی تا سال ۲۰۳۰ برای حفظ تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از گرمایش جهانی، حیاتی و مهم است.

ماموریت ما در ارگانیک مارت ارائه یک سیستم غذائی بهداشتی با خواص ماندگار است که در آن دسترسی همگان به مواد غذایی و بهداشتی و رژیم های غذایی سالم و مغذی فرآهم بوده و در عین حال ضرری را متوجه محیط زیست پیرامون و منابع طبیعی موجود در آن نکند.